วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่16

วันนี้อาจารย์ให้เขียนอธิบายวิเคราะห์เรื่อง แท็บเล็ตกับเด็ก ป.1 ว่ามีความสำคัญอย่างไร แล้วนักศึกษาคิดว่าสำคัญมากแค่ไหนวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่15

วันนี้อาจารย์สอนเรื่องวิธีการสอนนั้นมีหลายแบบ ซึ่งทุกวิธีสามารถนำมาบูรณาการเข้าด้วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศ เทคโนโลยี จิตวิทยา เป็นต้น และหลักการประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ซึ่งต้องกำหนดเป็นอันดับแรก ว่า ทำอะไรและเพื่ออะไร ต่อจากนั้นก็จะเป็นขั้นวิเคราะห์ เมื่อเสร็จขั้นนี้ ขั้นต่อไปก็จะบอกถึงข้อดี ข้อเสีย เสร็จทั้งหมดนี้แล้วก็นำไปเสนอ และขั้นท้ายสุดคือ การนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ต่อจากนั้นอาจารย์ให้ทำแบบประเมินและลิงค์ Blogger ของนักศึกษาทุกคนให้อาจารย์


บันทึกการเรียนครั้งที่14

วันนี้อาจารย์ให้นำเสนอเพลงและนิทาน กลุ่มของดิฉันร้องเพลง แปรงฟันกันเถอะ

มา มา มา พวกเรา มา มาแปรงฟันกัน
........ เอ้า มา มา มา พวกเรามา มาแปรงฟันกัน
ฟันจะสวย ยิ้มสดใสถ้าพวกเรารู้จัักแปรงฟันและเล่านิทานที่ใช้เชือกเป็นส่วนประกอบ
บันทึกการเรียนครั้งที่13

วันนี้อาจารย์สรุปชิ้นงานที่สั่งไปทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง ต่อจากนั้นอาจารย์สอนเรื่องการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางภาษา (มุมภาษา) ว่าในห้องเรียนเราควรมีโต๊ะเล็กๆตามมุมเพื่อไว้จัดวางหนังสือนิทาน เทปเพลง และควรมีเบาะเล็กลองนั่งไว้สำหรับเด็กนั่ง มีหุ่นนิ้วมือ โรงละครเล็ก นอกจากนั้นอาจารย์ได้สอนเรื่องการบูรณาการให้เกิดความรู้ การบูรณาการให้เกิดความรู้จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้มากยิ่งขึ้น มีตัวองค์ประกอบ ได่แก่ ขั้นนำ ร้องเพลง นิทาน ประสบการณ์เดิม เกมส์ และคำคล้องจอง

บันทึุกการเรียนครั้งที่12

วันนี้อาจารย์ให้ส่งปฏิทินบันทึกการเรียนครั้งที่11

วันนี้อาจารย์ให้ฟังเพลง เกาะสมุย แล้วให้นักศึกษาทุกคนบรรยายเกี่ยวกับเพลงว่า ฟังแล้วมีความรู้สึกอย่างไร ในเนื้อเพลงมีอะไรบ้าง  จุดประสงค์ของเพลงต้องการจะสื่อถึงอะไร อาจารย์ให้บรรยายลงในกระดาษ พอเพลงจบอาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละคนอธิบายในสิ่งที่ตนบรรยาย เมื่อแต่ละคนบรรยายจบ อาจารย์ก็พูดถึง เรื่องช้างน้อยอัลเฟรด อัลเฟรดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากอัลเฟรดรู้สึกอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัวอื่นๆ จึงพยายามซ่อนงวงของตนวันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา สัตว์อื่นๆ พากันชื่นชมอัลเฟรด ตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขแม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร
แนวคิดสำคัญ
  • แม้ว่าเด็กๆ จะแตกต่างจากคนอื่น เด็กๆ ก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้
  • การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆ ควรปฏิบัติอยู่เสมอ
  • เด็กๆ ควรขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ

บันทึกการเรียนครั้งที่10

วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน
เนื่องจากอาจารย์ให้ไปเรียนชดเชยในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม  2555 เวลา 13.00 น. ห้อง 223